ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • รับสมัครอำนวยการ 2566
 • Orientation 15 16 2566
 • รางวัลคุณธรรมของกรม
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • Banner ITA

   บริการกองการเจ้าหน้าที่

  DPIS
  คู่มือ
  คำสั่ง
  ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
  Career Path
  สวัสดิการ
  ข้อมูลเกษียณอายุข้าราชการ
  ร้องเรียน

  ข่าวประชาสัมพันธ์  news

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผอ. กองการเจ้าหน้าที่

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจฯ
  สำนักงาน ก.พ. 2
  กรมบัญชีกลาง
  entry thailand

  เมนูอื่นๆ

  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
  โครงการ Fin. ดี Happy Life
  คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริต
  การประเมินผลการฏิบัติราชการของข้าราชการ
  ผลงานที่มีคุณภาพ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  infographic

  Social Media

  Facebook CPD
  Facebook PSD
  Tiktok PSD

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright © 2022 Personnel Division of CPD
  ภาพและวีดีโอจาก Canva.com , flaticon.com , freepik.com

  BACK TO TOP