ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • รับสมัครคัดเลือกสถาปนิกปฏิบัติการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารับรางวัล “องค์กรคนดี”
 • องค์กรระดับ "คุณธรรมต้นแบบ"
 • ITA
 • ออมดี มีสุข

   บริการกองการเจ้าหน้าที่

  DPIS
  คู่มือ
  คำสั่ง
  ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย
  Career Path
  สวัสดิการ
  ข้อมูลเกษียณอายุข้าราชการ
  ร้องเรียน

  ข่าวประชาสัมพันธ์  news report

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผอ. กองการเจ้าหน้าที่
  • ทำอย่างไร ให้ได้เลื่อนเงินเดือนแต่ละรอบการประเมิน
  • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  • ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  • การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • การกำหนดโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจฯ
  สำนักงาน ก.พ. 2
  กรมบัญชีกลาง
  entry thailand

  เมนูอื่นๆ

  ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
  โครงการ Fin. ดี Happy Life
  คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริต
  การประเมินผลการฏิบัติราชการของข้าราชการ
  ผลงานที่มีคุณภาพ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  infographic
  Video

  Social Media

  Facebook CPD
  Facebook PSD
  Tiktok PSD

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright © 2022 Personnel Division of CPD
  ภาพและวีดีโอจาก Canva.com , flaticon.com , freepik.com

  BACK TO TOP